PERSONÁLNY MARKETING

"OSLOVTE CEZ NÁS SVOJICH BUDÚCICH ZAMESTNANCOV"

Počas našej praxe sme pri príprave eventov často prichádzali do kontaktu s pracovníkmi personálnych oddelení. Pri rozhovoroch s nimi vidíme, že na našom trhu sú často voľné pracovné pozície bez tých správnych kandidátov.

A preto naše skúsenosti  s marketingom postupne prenášame aj do oblasti ľudských zdrojov. Či už formou krátkodobých alebo dlhodobých projektov. Ukážeme našim klientom, ako ich vnímajú zamestnanci, ako ich vníma okolie, nastavíme mediálny plán inzercie, spolupracujeme s vybranými školami či zastupujeme klientov na veľtrhu práce.

Ku každému  zadaniu pristupujeme  individuálne. Náplň našej práce závisí od konkrétnej požiadavky. Výsledkom našej práce by mali byť tí najvhodnejší zamestnanci na pozíciach u našich klientov.